กล้วยกรอบแก้ว

กล้วยกรอบแก้ว จากแบรนด์ เทสโก้

กล้วยกรอบแก้ว ขนาด 100กรัม ราคา 34 บาท

กล้วยกรอบแก้ว

กล้วยกรอบแก้ว เนื้อหาผลิตภัณฑ์
คัดสรรกล้วยน้ำว้าจำพวกมะลิอ่อง พิษณุโลก กล้วยบางกรอบ หอม รสพอดี
กล้วยกรอบแก้ว ทำจากกล้วยน้ำว้าจำพวกมะลิอ่องที่มีผิวสวย เนื้อละเอียด เลือกเฉพาะผลที่ไม่สุกเพื่อได้กล้วยกรอบแก้วที่ หอม กรอบ รสพอดี ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพจากเทสโก้ โลตัส

ค่าทางโภชนาการต่อ 1 ถุง
ควรจะแบ่งรับประทาน 2 ครั้ง
พลังงาน 480 กิโลแคลอรี่ *24%, น้ำตาล 22 กรัม *34%, ไขมัน 20 กรัม *31%, โซเดียม 280 มก. *12%
*คิดเป็นปริมาณร้อยละของจำนวนสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน…