DG1

DG1 ดีจี1 นมแพะ สำหรับทารก แรกเกิดถึง 1 ปี ขนาด 800 กรัม (1กระป๋อง)

DG1

DG1 ดีจี1 นมแพะ สำหรับทารก แรกเกิดถึง 1 ปี ขนาด 800 กรัม (1กระป๋อง)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

DG1 ดีจี1 นมแพะ สำหรับเด็กแบเบาะ ทารกถึง 1 ปี ขนาด 800 กรัม (1กระป๋อง)

Exp.เดือน 3 ปี 2022

ราคา ฿755